Hur länge har du att vänta på lön skatt exportbidrag från IRS?

Fråga:

Hur länge har du att vänta på lön skatt exportbidrag från IRS? Om du väntar 10 veckor, är detta normalt?


Svar:

10 veckor är absolut inom normalområdet. på ca 4 månader är det allvarligt.