Hur länge kan ett organ leva efter det tas bort från en död person?

Hur länge kan ett organ leva efter det tas bort från en död person?

Om det finns tillräckligt, fortfarande de brukar användbar (dvs kan användas för transplantation) i 8 timmar när de har tagits bort från kroppen. Men tiden varierar beroende på är typ av transplantation vad det; hjärtan har en kortare användbara tid utanför kroppen, hornhinnor kan vara ute för ett par veckor.