Hur länge tar det en online banking tillgång är släppt?

Fråga:

Hur länge tar det en internetbank access igen aktivera efter en lockout av flera stift fel inträde?


Svar:

Det tog ungefär en vecka, tills den nya PIN-koden per post levererades till mig år sedan i mitt bankkonto.