Hur många artiklar innehåller den amerikanska konstitutionen?

Den amerikanska konstitutionen innehåller 7 artiklar:
Artikel 1 behandlar den lagstiftande grenen; Artikel 2 är den verkställande makten; Artikel 3 är den dömande makten; Artikel 4 är federalism; Artikel 5 är ändringen processen; artikel6 är klausulen om supremacyen.

7: e artikeln är ratificeringen av konstitutionen.
Det finns 7 artiklar.
Lagstiftande
Verkställande
Rättsliga
Staternas befogenheter och gränser
Ändringar
Nationella Supremecy
Ratificeringen