Hur många kalorier innehåller mikronäringsämnen?

Hur många kalorier innehåller mikronäringsämnen?

De innehåller inte några kalorier.