Hur många grader är två och en tredje gånger en fjärdedel av rotation?

Hur många grader är två och en tredje gånger en fjärdedel av rotation?

ans: konvertera till decimal eller använda bråkdel för att kombinera resultat: få räknaren: 2+(1/3) = 7/3 eller 2.3333 nu, hur många grader i en fjärdedel av en rotation? Det finns 360 i en rotation, därför finns det 90 grader i 1/4 rotation! så vill vi veta (7/3). (90) = 210 grader