Hur mycket mat och vatten astronauterna behöver ta med sig?

  • mat, allt de behöver för att äta under hela uppdraget. Det finns inga tillgängliga sätt att odla mat i rymden och om det fanns det skulle vara för långsam.
  • vatten, ingen. Det finns i rymden som restprodukt av bränsleceller som genererar elektricitet för rymdfarkoster. även få moderna rymdfarkoster lite vatten återvinning urin med omvänd osmos att rena det.