Hur mycket pengar har ASPCA gör varje år?

Hur mycket gör aspca gör ett år