Hur påverkar räntor inflation?

Hur påverkar räntor inflation?

om en ränta är hög, är det troligt att inflationen är också hög. I allmänhet påverkar en inte den andra så mycket som åtgärden den andra.