Hur skulle man gå om att ändra automatiskt. trans. i en 1992 Ford Taurus?

Plocka upp en Haynes eller Chilton servicemanual för din 92 Taurus. Dessa handböcker som innehåller stegvisa instruktioner för överföring swappar är oftast $10-$20.