Hur stor rabatt kan du få på Hotell när det kontroller på natten?

Fråga:

Flesta av kostnaderna för hotell är men fasta kostnader. Om nu en gäst på natten kommer och vill ha en natt det vill men att hotellet kan ta detta guest mycket fördelaktig, även om han betalade lite mindre. Därför ville jag veta hur stor rabatt får du om Hotell, om du checkar in på natten?


Svar:

Tio till tjugo procent kan vara möjligt. Emellertid finns det en risk att alla beslutsfattare i sängen och du därför antingen får inget utrymme eller betala 100%!