Hur viktigt är det att tror att Bibeln är perfekt när det inte finns något perfekt i den process genom vilken det levereras och tas emot?

Fakta: Bibeln skrevs av 40 olika författare från olika samhällsskikt, till exempel:

  1. Moses var en adopterade son till farao och en herde;
  2. Amos var en herde;
  3. Salomo var en kung.
  4. Peter var en fiskare;
  5. Daniel var härskare över provinsen av Babylon;
  6. Lukas var en läkare;
  7. Matthew var skatteindrivare;
  8. Paul var en judisk rabbin och tält maker.

Dessa 40 olika författare har (visste inte att en annan) författade en del av en bok som när kombineras till en enda bok (Bibeln) inte bara rymmer trogen ett centralt tema, men kommunicerar meningen med livet, vilket i och för sig är ett mirakel. Boken frågar och svar på frågan, "Hur kan man veta att denna bok innehåller Guds ord?" noterade i denna skrift finns i Jesaja (44:7): "Vem är lik mig? Låt honom förkunna och förklara det; Ja, låt honom berätta om det för mig i ordning, från tiden att jag etablerad forntida nationen. Och låta dem förklara de saker som kommer till dem och de händelser som kommer att ta plats. Med andra ord, "Jag utmanar er att förklara förflutnan; Om du kan (och jag vet att du inte kan) sedan berätta för mig i framtiden. Bästa lycka till. -Gud... " Med de forntida fragment som har återvunnits Bibeln kan vara åter monteras minst 10.000 gånger ~ Oh, och människor dog för att få det till dig.