Inlägget kan tvinga en avsägelse från löneökning?

Fråga:

Posten kräver att anställda avstår en gemensamt överenskommen löneförhöjning, eftersom den ekonomiska situationen är så illa. Kan hon också tvinga detta?


Svar:

Oftast inte, bygger ett undantag alltid på frivillighet.