Inställningen av små steg av Louis Sachar?

Inställningen av små steg av Louis Sachar?

Dess bara Austin Texas orsak det finns alltför många inställningar som San Francisco, hans skola allt detta grejer. Men totalt sett den riktiga inställningen till boken är som Austin Texas.