Vart är inställningen för själen i den stora klockan?

Vart är inställningen för själen i den stora klockan?

Inställningen av berättelsen THE SOUL av den stora klockan var nästan fem hundra år sedan på den staden av Peking (numera Beijing).