Jamaica är ett självständigt land?

Ja. Det blev självständigt från Storbritannien 1962, efter att ha varit en brittisk koloni sedan 1655.