Kan arbetsgivare också betala royalties till innehållet - hur fungerar det?

Fråga:

Min arbetsgivare har betalat en avgift för en föreläsning, tänkte jag. Hur kan han låta mig komma till denna avgift? -Som en kontinuerlig post bok? Eller som extra jobb? Eller hur?

Tack för hjälp i förväg.


Svar:

Berlin:

Innehåll så som vanligt varje månad 5 000 + avgift för två timmars presentation under onda. Tjänste-tid till ämnet "Lista över Verfahrensstörer under budgivning" på xxx Sparkasse = 1 000 = brutto Dec. 2012 6 000. = /. Lön skatt, Kyrklig skatt, KV, RV, etc. + klappar på baksidan av huvudet och Fünfzeiler i journalen House.