Kan deltagande i volontärarbete är fri från statsförvaltningen och militärtjänst?

Fråga:

Min bror ska snart konkurrera till militärtjänstgöring eller civil tjänst. Det har han men Grönkål lust och han leta efter kryphål. Jag har även hört att du, om du deltar i en volontärtjänst, inte nödvändigtvis dras. Vem vet de exakta villkoren där?


Svar:

Faktiskt, det är denna väg ut. Men för det måste du låta commit i minst sex år till volontärer i räddningstjänsten. Detta alternativ är inte mindre arbetsintensiv så jämfört med den normala civila och militära tjänsten. Också, den behöriga myndigheten i eller skyldigheten måste samtycka till, så det är ingen garanti att tjänsten verkligen realiseras.