Kan du och hur man uttalar återkallade certifikat till en borttagning i fastighetsregistret?

Fråga:

Hej, min syster har kan utföra ett strykningen på mark med deras advokat. Huset tillhör henne och maken. En backup inteckning i livslångt liv hyres för vår sena mor som grundades av ett lån av mamma till landet köpet registrerades. Lånet ska återbetalas efter döden av hans mor på de andra gemensamma arvtagarna, vad grälas nu. Fråga: kan, i vilken form och till vem denna strykning? Och det kan kräva inblick i landet som gemensamma arvtagare? Tack för svar


Svar:

Allt jag inte kan få klart med frågan. Är det så att mamman gav lån till dottern och detta lån säkrades av en inteckning, så tåg od en inteckning i fastighetsregistret har varit in mor? Mamma fick i gengäld tidsdelningsbasis (livslångt)? "En backup inteckning i en lägenhet mitt" är inte känt för mig (rättsliga). Som gemensamma arvtagare har du rätt till kontroll till mark magistraten vid presentation av berättigat intresse. Notarie dådet registrering av säkerhet rätt bör ses. Rättsläget är men – särskilt eftersom nu återbetalningsskyldigheten är omtvistat - säker så komplicerat att rättshjälp rekommenderas är.