Kan du täcka endast med en försäkring mot demens demens?

Fråga:

I vår familj fanns det flera fall av demens, så är det kanske inte dålig, att skydda sig särskilt för detta fall. Men det är bara möjligt med en demens försäkring? Eller detta är onödigt och du kan ännu bredare skydda sig mot sjukdomar?


Svar:

Sedan bör du veta om hälsofrågor, till exempel ERGO

Din hälsa frågor

En disclaimer Elle sjukdom 1 fick diagnosen du av en läkare (såsom försämring av minnet, för kort - eller varianter eller minskar möjligheten för orientering)? Ja Nej

Diagnosen?

. 2. Är du känner ett sådant uttalande med dina föräldrar eller syskon före sin 60-årsdag?

 ja nein  

Diagnosen?

. Av en läkare på grund av beroendet av droger, läkemedel eller alkohol 3 behandlades, råda, undersökas eller behandlas?

 ja nein  

Sjukdomens namn och period?

4. Du är beroende av, berufsunfähig, arbetsoförmåga, handikappade eller gravt funktionshindrade (dvs på minst 50% grad av handikapp)?

Kanske, aptiten för denna försäkring är nu inte så stor när det gäller fråga 2.