Kan en man drabbas av havandeskapsförgiftning efter operationen att ta bort en gastric band?

Nej. Preeklampsi är särskilt graviditet inducerad hypertoni (eller högt blodtryck). Andra symtom som följer högt blodtryck är proteinuri (protein i urinen) och svullnad på grund av vätska skiftar i kroppen. Det enda sättet att bota havandeskapsförgiftning är genom att leverera barnet. Så detta inte är en sjukdom som kan påverka män. Hoppas detta hjälper!