Kan jag ta ut på en gång min änkepension, som jag hänvisar till mig?

Fråga:

Jag kan plötsligt betala av min änkepension som jag hänvisar till - även om jag inte vill gifta sig just nu?


Svar:

Änkepension, som du får, du kan har inte bara betala dig, eftersom försäkring pensionsfonderna i slutändan inte kan veta hur länge du har bott.

Den tidigare belopp betalas ut och används upp skattebetalarna för du måste komma upp.

Annorlunda ser det ut, du vill gifta sig igen. Pensionsrättigheter för tidigare betalda pensionen sjönk automatiskt med omgifte.

Sedan kan du begära ett s.k. avgångsvederlag betala din pension institution. Pension tjänster för 24 månader betalar sig brutto pensionen i ett belopp, sedan pensionsfrågan för dig är gjort.