Kan jorden öppna och svälja du under en jordbävning?

Det är osannolikt, men det kan hända. Under särskilt våldsamma jordbävningarna kan sprickor i marken öppna och stänga. Dessa är inte djupa sprickor, men det kan fortfarande vara möjligt att falla i några av de större.