Katalysatorer sakta ner en kemisk reaktion?

Katalysatorer sakta ner en kemisk reaktion?

Nej, Katalysatorer snabbar upp kemiska reaktioner.