Kommer jag tillbaka min bil 24 timmar efter inköp i Kentucky?

För att veta om en bil kan returneras 24 timmar efter det köptes en person måste du vet vilken bil hel köptes från. Det beror på vilka reglerna är för specifika bilen partiet.