Lägre basräntan, för denna högre bonus intresse: ett bra sparande system?

Fråga:

Jag jämförde några besparingar plan erbjuder och fann att ofta erbjuds en lägre basräntan, men erbjuds en bonus ränta senare. Är det vettigt? Kan bonus intresse kompensera för förluster på grund av lägre bas räntor?


Svar:

Detta är en Rech3enexempel.

Vad är villkoren för bonus, när kommer, hur långt in i framtiden gör du räkna?

Så sitta och bara beräkna med papper och penna.