Måltider extra kostnader i så kallade "sätt om fall"

Fråga:

Det finns möjlighet till så kallade "sätt om fall" i samband med dopp. Ekonomisk förvaltning för att lämna av catering extra kostnader? Man är på arbetsplatsen i en ny lägenhet (ligger 50km från den gamla lägenheten) flyttade. På grund av avstånd jag anser att tidsfristen på 3 månader startar nytt. Familjelägenhet flyttades omkring 300 km från arbetsplatsen.


Svar:

Du menar fel.

Flyttade bort personliga skäl från anställningsorten skattebetalarnas sitt liv och i hans tidigare lägenhet eller annat boende på arbetsorten en andra budget till från där hans tidigare anställning fortsätta, är avtagbara, förutom kostnader för resor och boende kostar på anställningsorten också catering mer kostnader när och där anställda arbetar tre månader bodde inte tidigare;

Varaktigheten av en vistelse på förlägga av den andra hem att vara på tremånadersperiodenföregående omedelbart innan den andra hem till arbetsplatsen.

Från BMF v. 10.12.09, IV C 5 - S 2352/0