Måste du gå till läkaren att behandla ringorm?

ingen u behöver inte