Med vilka medel kan du använda de 6B EStG skatteförmåner?

Fråga:

Med vilka medel kan du använda de 6B EStG skatteförmåner?


Svar:

§ 6 b är en särskild förordning för företag som behöver att omlokalisera verksamheten exempel och någonsin versteuer vinster, som de snarast måste fungera på andra håll weider att återuppbygga. Det är inte en fråga med vilken du vinst, men undviker, den illusoriska, måste investeras omedelbart, beskattas.