Min ex - arbetsgivarens betalning nekas pension på grund av pågående leverans kompensation förfaranden kan och han fick göra det?

Fråga:

Jag har varit 01.10.2015 i pension och hänvisa till pension av 4 försäkringsgivare. Femte, min ex - arbetsgivare, nekad betalning av pension på grund av att rättsliga ikraftträdandet av kompenserande processen inom ramen för min - redan vunnit laga kraft - skilsmässa fortfarande existerar inte. "Goodwill", 25% betalades om mig. Han har lagen på sin sida?


Svar:

I detta skede av förfarandet är det tydligen oklart i vilken utsträckning de tjänste pensionen scheme alls till vänner. Försäkringsgivaren är inte skyldig att betala full pension. Om procent av den nuvarande uttag kan du vara säker håller inte, eftersom du knappast behöver ge ut 75% av stödrättigheter.