Några dinosaurier utvecklas till kännande varelser?

Några dinosaurier utvecklas till kännande varelser?

Mest accepterade allmänt definitionen av medvetande som har den kognitiva förmågan att tänka för sig självständigt och uppleva subjektivitet.

Men för andra definierar den medfödda förmågan att uppleva glädje och smärta kännande varelser. Detta är dock en mycket lös definition, njutning och smärta är bara en axel av information-encoding fenomen. Därför är kognitiva autonomi och subjektivitet mer exakt.

När de flesta människor talar om "dinosaurier", de vanligtvis talar om fåglar och ödlor som existerade före den tertiary perioden. I så fall kan vi säga att dinosaurierna inte är kännande. Reptilhjärnan klarar inte av nivån på kognitiv förmåga som vi gemensamt definiera som "kännande".

Ändå, om du använder mycket löst termen "dinosaurie" för att betyda allt från innan den tertiary perioden fram, så du kan säga att ja, den mindre livsformer som utvecklats i samma riktning som hominiderna (mindre djur som skulle ha varit offer för de större, köttätande ödlor länge sedan) gjorde slut blir människor.