Nya arbetstagare har lärt inga identitetshandlingar av arbetsgivare men -som fina?

Fråga:

Besvara en fråga om bara jag hade tyvärr ingen mer, så jag gillade ville ha lagt detta för mig. När är en ny medarbetare inom restaurang-branschen kontrolleras och inte kan identifiera sig, vad händer om han korrekt eller skriftligen informeras av sin arbetsgivare om sitt krav på ID-kort? Fortfarande måste arbetsgivaren betala böterna, eller håll är då också att medarbetaren eftersom ja visste att han alltid måste ha sina papper?


Svar:

Jag tror att nästa också arbetsgivaren ansvarig, kan få en bra men, om han kan lägga fram bevis för anmälan till medarbetaren. Det är därför mycket viktigt att hålla denna anmärkning skriva till kopia eller fotokopia.