Om du drabbas av sjukvårdskostnader för cancer och har privat sjukförsäkring som täcker cancer anses försäkring utdelningen beskattningsbar inkomst?

Nej. Du har redan betalat skatt på pengar som användes för att betala premierna för försäkring.
Jag är en försäkringsagent som fungerar för ett företag som säljer cancer försäkring. Dina utbetalningar kan beskattas om ditt bidrag betalades genom din arbetsgivare, och de redan beskattade dem. Det är viktigt att söka råd från en skatt professionell för att se till att du rapporterar alla nödvändiga inkomster.