Om någon i ditt hem är på prövotid och övervakare kommer att göra en rutinmässig besök kan de söka personliga utrymme och ägodelar för att människor i hemmet som inte är på prövotid?

Om någon i ditt hem är på prövotid och övervakare kommer att göra en rutinmässig besök kan de söka personliga utrymme och ägodelar för att människor i hemmet som inte är på prövotid?

Om personen på skyddstillsyn har tillgång till de områdena, ja. Vad tror du att de spelar på här, en omgång kurragömma? Allt de skulle behöva göra är att dölja deras stash i någon annans rum.