Om President Franklin D. Roosevelt inte hade dött hade han varit en bättre President än Harry Truman?

Svar:

  1. Han var en bättre president förmodligen genom tiderna.
  2. FDR serveras 3 termer som president--mer än alla andra USA: S president--så en villkorlig sats i frågan ("om... dog") i frågan är verkligen onödigt att bedöma fördelarna med Roosevelts ordförandeskapet.