På vilka punkter ska jag jämföra privata pensioner?

Fråga:

Jag skulle vilja vilja privat tillhandahållande för ålderdom och skulle vilja jämföra erbjudanden av privat pensionsförsäkring för detta ändamål. Kan du berätta vad är de viktigaste punkterna som jag ska jämföra? Tack Schonmal.


Svar:

Det finns hundratals privata pensioner. Med klassiska omslag pinnar eller som fonden politik. Det är brittiska försäkringsbolag som arbetar olika. Garantin för traditionell försäkring är 2,25% per år och året är minskad probablybeen nästa gång. För fonden politik finns det olika modeller av garanti. Mycket komplext och svårt för lekmän att skilja. Tro mig, den Unterscchied reda även många försäkringsagenter och mäklare kan också inte. Kungliga vägen till en rimlig riktade pension är sättet att en specialist för ålders-tillhandahållande. Bäst att en finansiell- och försäkringmäklare enligt HGB § 93. Han fungerar som depåhållare för kunden och är mer eller mindre redan oberoende av lagen.