Problem med infraröda teleskopet teknik?

Problem med infraröda teleskopet teknik?

Det finns några problem med infraröda teleskopet teknik såsom, infraröda våglängder absorberas av vattenånga i jordens atmosfär och infrarött teleskop måste hållas svala. Astronomer har att placera IR teleskop på höga berg ovan molnen så att våglängderna inte är absorberas av vattenånga. Eftersom infraröd energi värmeenergi, är det svårt att hålla teleskop sval. Om ett infrarött teleskop inte hålls sval kan upptäcka själv och kommer inte plocka upp på svaga IR källor ut i rymden.