Renovering efter modernisering - lägger kostnaderna för hyresgästerna?

Fråga:

När efter en modernisering måste renoveras, kostnader lägger då hyresgästen?


Svar:

Bara för att svara, om du vet vad har renoverats. I princip finns det inget mot en avgift på hyresgästen, säger hyreshöjningar tyvärr. Men tydlighet ger bara renoverade frågan vad är och öka hem värde?