Skall kommissionen avgifter lämnas ut till hyresgästen?

Fråga:

Jag bara ute efter en lägenhet i München en mardröm och en bostadsmarknad där till synes alla har råd med allt. Jag söker en courtagefri lägenhet och det visar sig att kommissionen gratiserbjudanden är det då oftast inte som nuvarande hyresgäster vill dela lägenheten endast om för att delta på ett lämpligt sätt i då betalt provision. Är detta äkta?


Svar:

Detta är ju ingen officiell strategi men som bostadsmarknaden är så dåligt kontrollerade, om efterfrågan är så mycket större än utbudet som exempel i München, då människor har råd med nästan vad som helst att sålla ut sin hyresgäst. Det är förmodligen inte mycket ta dig att förkasta denna utgåva med kommissionen, eftersom någon hittar som accepterar det.