konsevativ investerare

Deltagande vid start (GmbH). Vad privata investerare?

Jag har möjlighet att investera i en så kallad start-up. Det är ett företag som är aktiva på Internet. Företaget skriver förluster (är vanligt). Min andel skulle vara högst 1% - beroende på värderingen av bolaget. Det handlar om ett belopp, som ungef . . .

Bra skydd, hoppar upp i kapital investerare klagomål?

Hej!I min avlägsna cirkel bekantskapskrets hörde jag, att någon har förlorat mycket pengar i den finansiella krisen genom en fel råd. Och jag har hört att det är ofta så att utesluta försäkring kapital investerare stämningar från början i. Eftersom d . . .