skillnaden mellan en maskin och en robot

Vad är skillnaden mellan en maskin och ett verktyg?

Jag tror att maskiner är gjorda av verktygsmaskiner. Klassiska exemplet är svarvJag tror inte det finns en officiell definition av skillnaden, men jag räknar en bra en skulle vara att ett verktyg måste drivas av en person medan en maskin inte.AuzSimo . . .

Vad är skillnaden mellan en struktur och en maskin?

Följande skillnader mellan en maskin och en struktur är:1. delar av en maskin flytta i förhållande till varandra, medan medlemmar i en struktur inte flytta i förhållande till varandra.2. en maskin förvandlar den tillgängliga energin till några använd . . .