vad är internmedicin

Vad är skillnaden mellan allmänmedicin och internmedicin?

Allmänmedicin hemvist är 3 år och primärvården fokuseras. Du lär dig internmedicin och vissa delområden, obstetrik, pediatrik och lite kirurgi. Du kan därför ta hand om barn, vuxna och gravida kvinnor, inklusive leverera spädbarn. Fellowship möjlighe . . .

Vad har du att lära i idrottsmedicin?

Vad har du att lära i idrottsmedicin? Idrottsmedicin läkare är utbildade för att kunna täcka en mängd olika skador, sjukdomar och sjukdomar. Idrottsmedicin läkare delas in i icke-kirurgiska och kirurgiska idrottsmedicin läkare. Som en kirurgisk idrot . . .

Vad är en idrottsmedicin läkare?

Vad är en idrottsmedicin läkare? En idrottsmedicin läkare är en läkare som har specialiserat sig utbildning för att ta itu med de förebyggande, diagnos och behandling av skador och sjukdomar samtidigt främja livslångt fitness- och wellness. De funger . . .

Vad är en inre medicin läkare?

Vad du hänvisar till är troligen en läkare där man har inre medicin. Detta är en läkare som har genomgått utbildningen som krävs att specialisera sig på diagnostisera sjukdomar i de inre organen. Läkare att fullständig utbildning för inre medicin kan . . .

Vad är psykosomatisk medicin?

Psykosomatisk medicin är en tvärvetenskaplig gren av medicinen dedikerad till studier och klinisk praktisk medicin i samband med alla processer som orsakar ett patologiskt samspel mellan kropp och själ eller mellan mentala och fysiska processer.Psyko . . .

Vad är skillnaden mellan en fotvårdsspecialist och en ortoped?

Fotvård är en verkligen en delmängd av ortopedi och erbjudanden med diagnos och behandling inklusive kirurgi av foten, fotled och underben. Det finns vissa skillnader och många likheter. Några kanske har fel information slutsatser av vad en fotvårdss . . .

Vad är en läkare som heter som behandlar transsexuella personer?

Medkännande. Ansvarig. Uppfyller deras ed för att hjälpa först och undvika att göra skada. -Det är vad jag skulle kalla en läkare som behandlar transsexuella.Det finns ingen enda medicinska specialitet som täcker alla aspekter av transsexuella omsorg . . .

Vad är den krävs utbildningen för läkare?

Utbildning av läkare beror på land.I Europa går en high school direkt till en läkarutbildning i 6 år att få en medicinsk examen.I USA går en high school till college för att få en 4-årig kandidatexamen, under vilken tid han/hon måste ta vissa "föruts . . .

Vad tycker du om investering strategi/tilldelningen?

Salutti tillsammansI flera dagar jag arbetar med långsiktiga investeringsstrategi (20 år +) för min förmögenhet. Vad tycker du om förslaget? Vänligen inte investeringsmål (aggressiv), men i fördelningen av förslaget kommenterade:65% MSCI World (utvec . . .

Flyktingar: vad lager kan du dra av?

Tillverkare av bostäder behållare? Leverantör av språkkurser? Företag som Europeiska homecare (inte finns?) Eller andra?Åh, ja, om nu någon har moralisk oro: du kan donera även de pengar på börsen, även för sociala institutioner. Åtminstone en del av . . .