Utdelning 2007 - betalningsdagen 2008-05 - vilken beskattningsåret påverkas nu?

Fråga:

Ha ett skatt Bank utdelning 2007, betalningsdatum, men var i maj 2008 - vilken beskattningsåret påverkas nu?


Svar:

I räntor och utdelningar inflöde principen gäller, så året där de periodiseras till investeraren. Därför är beskattningsåret 2008 påverkas.