Vad är cerebral atrofi?

Cerebral atrofi är förlust av nervceller från hjärnan och kopplingarna mellan dem. Det kan vara utbredd leder till krympning av hela hjärnan eller fokala vid ett tillfälle. Det kan bero på flera orsaker: ålder, Alzheimers sjukdom, cerebral pares, multipel skleros, Huntingtons sjukdom,... etc.

När hjärnvävnaden krymper.