Vad är den allmänna beskrivningen av vithaj?

En stor tung trehjulig haj mörk ovanpå, vit under näsan pekade och käftarna är trekantig, sågtandade tänder