Vad är den kemiska beteckningen för tvål?

Det finns inga kemiska namn för tvål. Detta beror på att de flesta tvålar är blandningar av föreningar och skulle inte ha en kemisk beteckning.