Vad är det fartyg som används för att hålla det heliga sakramentet?

Vad är det fartyg som används för att hålla det heliga sakramentet?

Romersk-katolska svar det finns många fartyg som används för det heliga sakramentet: oblattallriken innehar värd, kalken innehåller dyrbara blod. Tabernaklet innehåller de värdar som behövs för sjuka. Allraheligaste innehåller en värd under tillbedjan eller Benediction. Ett Ciborium rymmer ett antal värdar i Tabernaklet eller under nattvarden.