Vad är det sista steget i att lösa vetenskapliga problem?

Vad är det sista steget i att lösa vetenskapliga problem?

Det sista steget i den vetenskapliga metoden är utvärdera och diskutera resultaten.