Vad är en emergency medicine doktor?

Vad är en emergency medicine doktor?

En emergency medicine doktor är en läkare som har fått specialutbildning för att tillhandahålla behandling för akuta sjukdomar eller skador som kräver omedelbar medicinsk intervention. Akutmedicin läkare arbetar i Emergency Department av sjukhuset om patienter med akuta sjukdomstillstånd är som avses.

Även om katastrofmedicin läkare inte ansvarar för långsiktig vård av patienten, är deras arbete med att genomföra den första diagnosen avgörande för prognosen av patientens tillstånd.

I sammandrag är katastrofmedicin läkare ansvarig för att säkerställa snabb medicinsk intervention bättre långtidsprognos och komfort för patienten.