Vad är en mytisk lika män?

Vad är en mytisk lika män?

Get ben mänskliga torson är en Satyr

Häst kropp med en mänsklig torso är en Centaur